ROBERT JAROSŁAW IWASZKIEWICZ

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Członek Organizacji Monarchistów Polskich. Od 2004 działał w Unii Polityki Realnej. W 2010 był w gronie założycieli UPR-WiP (późniejszej Kongres Nowej Prawicy). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 zdobył 29 505 głosów, co zapewniło mu mandat w Parlamencie Europejskim. W październiku tego samego roku przystąpił do grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, zostając jej wiceprzewodniczącym. Współzałożyciel Partii KORWiN.