KRZYSZTOF KASPRZAK

Ukończył historię na KUL oraz podyplomowo trzy kolejne kierunki: doradztwo rodzinne, archiwistykę i ochronę informacji niejawnej. Pracował m.in. w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie. Członek Zarządu Fundacji Życie i Rodzina, zastępca pełnomocnika inicjatywy #ZatrzymajAborcję (rekordowe poparcie blisko miliona obywateli). Od 2010 związany z ruchem pro-life, współpracownik Kai Godek, organizator i koordynator wszystkich zbiórek podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw o ochronie życia. Pomysłodawca i inicjator wystaw #StopDewiacji pokazujących prawdę o skutkach realizacji postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. Autor artykułów i wystapień o tematyce pro-life i prorodzinnej. Harcmistrz, był komendantem Lubelskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Jaworzniaków – Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, mąż, ojciec trojga dzieci.

W Parlamencie Europejskim chce zająć się ochroną życia nienarodzonych dzieci oraz przeciwdziałaniem szkodliwej ideologii LGBT, szczególnie w zakresie ochrony najmłodszych przed homopropagandą oraz uwolnieniem Polski od dyktatu ideologicznego i politycznego Brukseli.