KRZYSZTOF BOSAK

Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzi z Zielonej Góry, ale na stałe mieszka w Warszawie. Był posłem na Sejm RP V kadencji.

Działalność społeczną rozpoczął jako nastolatek w Związku Harcerstwa Polskiego. W klasie maturalnej dołączył do Młodzieży Wszechpolskiej, której później został prezesem. W latach 2004-05 pracował w Parlamencie Europejskim. Startując z list Ligi Polskich Rodzin w wieku 23 lat został najmłodszym posłem na Sejm V kadencji. W latach 2007-11 z przyjaciółmi z MW prowadził w Warszawie Klub N44.

Od 2011 przez dwa lata był wiceszefem zespołu ekspertów Fundacji Republikańskiej. Przygotował m.in. pierwszą w Polsce “Mapę Wydatków Publicznych”. Był także członkiem redakcji “Rzeczy Wspólnych” i “Nowej Konfederacji”. W latach 2011-16 działał w zarządzie stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Uczestniczył w organizacji czterech ogólnopolskich komitetów wyborczych i w ponad dziesięciu kampaniach wyborczych. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Ruchu Narodowego.