KAJA GODEK

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Publicystka, autorka licznych artykułów, wystąpień medialnych, prelegentka na konferencjach o tematyce pro-life i prorodzinnej.

Działalność społeczną prowadzi w ramach Fundacji Życie i Rodzina, którego jest fundatorem i członkiem zarządu. Z systemem tzw. legalnej aborcji, spotkała się osobiście w jednym z warszawskich szpitali, w którym oferowano jej zabicie jej dziecka ze względów eugenicznych.

Pełnomocnik obywatelskich inicjatyw ustawodawczych “Stop Aborcji” 2013 i 2015 oraz #ZatrzymajAborcję (rekordowe 850 000 sygnatariuszy).
Odznaczona Medalem św. brata Alberta za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Nagrodą Sursum Corda2018 Tygodnika Katolickiego „Niedziela” za obronę życia.
Ma męża, syna z zespołem Downa i dwie córki.