JACEK WILK

Poseł na Sejm RP VIII kadencji, prawnik, ekonomista. Z zawodu adwokat i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Szkołę Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Veldhoven (Holandia). W ramach stypendium Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie rozpoczął na tejże uczelni podyplomowe studia prawnicze z zakresu prawa międzynarodowego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W maju 2011 roku wstąpił do Kongresu Nowej Prawicy, kandydując już tego samego roku do Sejmu z okręgu świętokrzyskiego. Rok później został wybrany na członka Rady Głównej KNP. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował z drugiego miejsca w Warszawie, uzyskując 17 443 głosów. W 2015 został ogłoszony kandydatem KNP na prezydenta Rzeczpospolitej, kończąc z wynikiem 68 186 głosów. W październiku 2015 wystartował z listy Kukiz’15 do Sejmu. Z klubu K’15 odszedł po trzech latach, wstępując w szeregi Partii KORWiN.

Jako poseł pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jest także członkiem podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego oraz kilku zespołów parlamentarnych: Narodowo-Demokratycznego, ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności, ds. kopalni Krupiński, ds. technologii Blockchain i kryptowalut, ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.