DOBROMIR SOŚNIERZ

Absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako informatyk, między innymi w firmie archeologicznej, prowadził własną firmę zajmującą się kolportażem prasy, pod nazwą „Ą Dobromir Sośnierz”.

Związany z Unią Polityki Realnej od 1990 roku. Był kandydatem do sejmiku śląskiego, sejmu, senatu oraz ubiegał się o stanowisko prezydenta Katowic w wyborach samorządowych w 2006, uzyskując 1463 głosy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 kandydował z czwartego miejsca na liście Kongresu Nowej Prawicy w okręgu śląskim. Uzyskał 1165 głosów, co stanowiło w ramach listy drugi wynik, za liderem KNP Januszem Korwin-Mikke. W marcu 2018, w związku z oficjalną rezygnacją z mandatu przez Janusza Korwin-Mikkego, objął mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Do tego momentu jest posłem niezrzeszonym.

Dobromir Sośnierz w ramach wykonywania mandatu europosła dał się poznać jako świetny mówca, który w swoich wystąpieniach na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego zabiega o wolność słowa w instytucjach unijnych i walczy z wszelkimi przejawami cenzurowania wypowiedzi parlamentarzystów. Na jego zlecenie Instytut Ordo Iuris stworzył raport zatytułowany „Praworządność proceduralna w Parlamencie Europejskim”, zaprezentowany 7 lutego 2019 roku w Sejmie RP.