Okręg nr 9 – województwo podkarpackie

1. BRAUN Grzegorz Michał - reżyser
Polski reżyser filmów dokumentalnych, scenarzysta, nauczyciel akademicki i publicysta. Absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym też podjął pracę i do 2007 prowadził zajęcia z dziennikarstwa. W 1993 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1987 współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Uczestniczył w protestach studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Działał też w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. W latach 90. był publicystą kwartalnika „Fronda”. Jako reżyser filmowy ma w dorobku ponad 20 tytułów, wśród nich m.in. stworzony w 2005 film dokumentalny pt. Plusy dodatnie, plusy ujemne o kontaktach Lecha Wałęsy z SB. 24 stycznia 2015 ogłosił decyzję o kandydowaniu na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach w 2015. W przeprowadzonych 10 maja wyborach zajął 8. miejsce spośród 11 kandydatów, zdobywając 124 132 głosy. Po wyborach prezydenckich w 2015 wystąpił z inicjatywą o nazwie „Pobudka”, której celem jest realizacja programu pracy organicznej na rzecz wolności, bezpieczeństwa, oraz emancypacji duchowej, intelektualnej i materialnej Polaków. W styczniu 2019 ogłosił swój start na urząd prezydenta Gdańska.
2. BUCZEK Tomasz Wojciech - przedsiębiorca
3. BAŃKA Damian - pracownik biurowy

4. WOLSKA Violetta Katarzyna - główna księgowa

5. SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław - przedsiębiorca
6. ZAJĄC Monika Magdalena - redaktor
7. KARDASIŃSKA Marzena - pedagog

8. PROĆ Tomasz Mirosław - kierowca
9. ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz - nauczyciel akademicki

10. KORWIN-MIKKE Dominika Maria - teatrolog


Dominika Maria Korwin-Mikke ur. 13 lipca 1986 r. w Rzeszowie, z wykształcenia magister sztuki, absolwentka Policealnego Studia Aktorskiego „Lart Studio” w Krakowie, teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz marketingu kultury na Uniwersytecie Warszawskim (studia podyplomowe). W ramach programu Erasmus studiowała również na Uniwersytetach Humboldta i Freie w Berlinie. Autorka książki: „Teatralne interpretacje dzieł Witolda Gombrowicza. Wybrane spektakle Mikołaja Grabowskiego, Jerzego Jarockiego i Jerzego Grzegorzewskiego”. Publikowała teksty w czasopismach: „Opcja na Prawo”,” Najwyższy Czas!”,” Moja Rodzina”. Aktualnie zajmuje się m.in. blogami i mediami społecznościowymi. Mężatka, dwoje dzieci.

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach