Okręg nr 8 – województwo lubelskie

1. TUMANOWICZ Witold Sławomir - działacz społeczny

Studiował na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmował się także pozyskiwaniem funduszy na rzecz organizacji trzeciego sektora. Obecnie pracuje jako grafik.
Od 15 roku życia działa społecznie w organizacjach pozarządowych. W wieku 16 lat zapisał się do Młodzieży Wszechpolskiej. Pełnił funkcję wiceprezesa zarządu głównego MW. Od 2011 do 2015 roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia “Marsz Niepodległości”. W Ruchu Narodowym pełni funkcję członka zarządu Głównego RN. Odpowiedzialny za techniczną organizację partii w wyborach. Był Pełnomocnikiem Wyborczym podczas wielu kampanii.
Zaangażowany w działalność dobroczynną i charytatywną. Współorganizuje bądź pomaga przy akcjach organizowanych przez Młodzież Wszechpolską na przestrzeni ostatnich 12 lat m.in. „Kocham Polskę!”, „Chcemy repatrianta a nie imigranta”, „Polska flaga w polskim domu”, „Kupuj polskie!”. Wspierał organizację obchodów Narodowego Dnia Życia oraz Marszów Dla Życia i Rodziny, które promują wartości pełnej ochrony życia ludzkiego i szacunek dla rodziny. Udzielał także nieodpłatnie korepetycji z matematyki dzieciom z ubogich rodzin z Domu Samotnej Matki i świetlic przyparafialnych. Pomagał w zbieraniu funduszy w akcji „Bank Słuchaczy” Radia Warszawa. To inicjatywa na rzecz katolickiego Radia Warszawa 106,2 FM, którego naczelną misją jest „profesjonalizacja i nowa Ewangelizacja przy użyciu nowoczesnych środków masowego przekazu”. Towarzyszył również w akcji ratowania filmu o Żołnierzach Wyklętych „Ratujmy Roja”, który po wielu bataliach w końcu trafił do kin w marcu 2016 roku.

2. PEJO Bartłomiej Artur - przedstawiciel władzy samorządowej

Absolwent lubelskiego Liceum im. Stanisława Staszica, SGSP w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Wolnościowiec, patriota, działacz społeczny, od kilku lat prezes Regionu Lubelskiego Partii KORWiN (Wolność). Pasjonat motoryzacji, motocyklista, organizator rajdów patriotycznych, prezes Fundacji Kisiela. Samorządowiec, radny i wicestarosta Powiatu Świdnickiego. Doświadczony manager spółek branży automotive. W ostatnim czasie odpowiedzialny m.in. za rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku.

3. OSADCZY Włodzimierz - historyk

4. WIŚLIŃSKA Natalia Anna - politolog

5. CHOJNACKA Magdalena - technik rachunkowości

Studiowałam na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyłam studium podyplomowe jako technik rachunkowości. Po wielu latach powróciłam na Wydział Prawa i Administracji. Prowadzę własną działalność gospodarczą, jestem pełnomocnikiem Ruchu Narodowego na Okręg Lubelski i Przewodniczącą Rady dzielnicy Śródmieście w Lublinie. Przez 4 lata koordynator akcji “Paczka dla Polaka i Bohaterów na Kresach ” Fundacji Polskich Wartości, od lat związana z środowiskiem lubelskich  patriotów.
Matka trójki dzieci, 18 – letnich bliźniaków Roberta i Bartka oraz 11 – letniej Alicji. To własnie dla nich pragnę zmienić Polskę, bo to wartości narodowego katolika, jakie noszę w sercu pielęgnuję również w sercach i postępowaniu swoich dzieci. Nie chcę, by musieli w swoim dorosłym życiu rozważać alternatywę wyjazdu z naszej pięknej Ojczyzny za ” chlebem”, by uciekali od ideologi LGBT, czy szukali usprawiedliwienia iż chcą założyć rodzinę.

6. TYLUS Małgorzata Aneta - technik rachunkowości

7. MARCINIUK Agnieszka Monika - pracownik kancelaryjny

8. MEKLER Rafał - technik informatyki

9. JANULEWICZ Paweł Rafał - nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne

10. KASPRZAK Krzysztof Grzegorz - historyk

Ukończył historię na KUL oraz podyplomowo trzy kolejne kierunki: doradztwo rodzinne, archiwistykę i ochronę informacji niejawnej. Pracował m.in. w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie. Członek Zarządu Fundacji Życie i Rodzina, zastępca pełnomocnika inicjatywy #ZatrzymajAborcję (rekordowe poparcie blisko miliona obywateli). Od 2010 związany z ruchem pro-life, współpracownik Kai Godek, organizator i koordynator wszystkich zbiórek podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw o ochronie życia. Pomysłodawca i inicjator wystaw #StopDewiacji pokazujących prawdę o skutkach realizacji postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. Autor artykułów i wystapień o tematyce pro-life i prorodzinnej. Harcmistrz, był komendantem Lubelskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Jaworzniaków – Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, mąż, ojciec trojga dzieci. W Parlamencie Europejskim chce zająć się ochroną życia nienarodzonych dzieci oraz przeciwdziałaniem szkodliwej ideologii LGBT, szczególnie w zakresie ochrony najmłodszych przed homopropagandą oraz uwolnieniem Polski od dyktatu ideologicznego i politycznego Brukseli.

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach