Okręg nr 5 – 4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego

1. GODEK Kaja Urszula - filolog angielski

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Publicystka, autorka licznych artykułów, wystąpień medialnych, prelegentka na konferencjach o tematyce pro-life i prorodzinnej. Działalność społeczną prowadzi w ramach Fundacji Życie i Rodzina, którego jest fundatorem i członkiem zarządu. Z systemem tzw. legalnej aborcji, spotkała się osobiście w jednym z warszawskich szpitali, w którym oferowano jej zabicie jej dziecka ze względów eugenicznych.

Pełnomocnik obywatelskich inicjatyw ustawodawczych “Stop Aborcji” 2013 i 2015 oraz #ZatrzymajAborcję (rekordowe 850 000 sygnatariuszy).
Odznaczona Medalem św. brata Alberta za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Nagrodą Sursum Corda2018 Tygodnika Katolickiego „Niedziela” za obronę życia.
Ma męża, syna z zespołem Downa i dwie córki.

2. BŁASZCZYK Stefan - specjalista ds. organizacji i zarządzania

3. SZEWCZYK Marek Wacław - prawnik

Ma 28 lat, urodził i wychował się w Lipsku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie pracuje w zawodzie. Od ponad 5 lat jest aktywnym działaczem społecznym, współorganizatorem wielu uroczystości patriotycznych. Od czerwca 2018 roku wchodzi w skład Zarządu Głównego Ruchu Narodowego. Z ramienia Zarządu Głównego RN nadzoruje proces rekrutacji do partii. Interesuje się sportem, historią oraz polityką. 
 
Postanowił kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby służyć naszemu Narodowi i Ojczyźnie. Czas powiedzieć stanowcze “DOŚĆ” wasalnej polityce prowadzonej na kolanach przez obecne “elity” polityczne. 
4. ZALEŚNA Katarzyna Anna - prawnik

5. KORWIN-MIKKE Jacek Baltazar - przedsiębiorca

6. STRUS Sylwia - higienistka stomatologiczna

7. NITECKA Ewa Alicja - nauczycielka

8. WITASZEK Sławomir - przedsiębiorca
Wiek 46 lat. Wykształcenie Wyższe Ekonomiczne – na kierunku Zarządzanie.
Posiada uprawnienia dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
Od 2000 roku przedsiębiorca – Hotel „U Witaszka”.
Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz – od 2003 roku uprawnienia Mistrzowskie w rzemiośle kuchmistrzostwo.
Członek Cechu Wędliniarzy i Rzeźników w Warszawie oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zamierza wspierać polskich przedsiębiorców zwłaszcza w tych sektorach, gdzie są nierówno traktowani (jak np. rolnicy poprzez niższe dopłaty) oraz propagować turystykę do Polski.
9. DRZEWIŃSKI Piotr Michał - przedsiębiorca

10. MOJZESOWICZ Wojciech - rolnik

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach