Okręg nr 4 – Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego

1. BOSAK Krzysztof - działacz społeczny

Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzi z Zielonej Góry, ale na stałe mieszka w Warszawie. Był posłem na Sejm RP V kadencji.

Działalność społeczną rozpoczął jako nastolatek w Związku Harcerstwa Polskiego. W klasie maturalnej dołączył do Młodzieży Wszechpolskiej, której później został prezesem. W latach 2004-05 pracował w Parlamencie Europejskim. Startując z list Ligi Polskich Rodzin w wieku 23 lat został najmłodszym posłem na Sejm V kadencji. W latach 2007-11 z przyjaciółmi z MW prowadził w Warszawie Klub N44.

Od 2011 przez dwa lata był wiceszefem zespołu ekspertów Fundacji Republikańskiej. Przygotował m.in. pierwszą w Polsce “Mapę Wydatków Publicznych”. Był także członkiem redakcji “Rzeczy Wspólnych” i “Nowej Konfederacji”. W latach 2011-16 działał w zarządzie stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Uczestniczył w organizacji czterech ogólnopolskich komitetów wyborczych i w ponad dziesięciu kampaniach wyborczych. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Ruchu Narodowego.

2. KULESZA Jakub - konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

Ukończył elektronikę, informatykę i telekomunikację na Politechnice Warszawskiej. Z zawodu specjalista ds. systemów teleinformatycznych. Przed objęciem mandatu posła na Sejm VIII kadencji pracował w przedsiębiorstwie informatycznym.

Na początku działalności publicznej organizował puławską Sekcję Młodzieżową UPR. Od 2010 związany ze stowarzyszeniem KoLiber, w którym m.in. kierował sądem naczelnym, był pierwszym wiceprezesem i skarbnikiem, a od grudnia 2012 prezesem tej organizacji. Został także prezesem zarządu Fundacji Progresywnej. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował w okręgu lubelskim z list Kukiz’15, uzyskał mandat posła, otrzymując 15 058 głosów. Został rzecznikiem prasowym klubu. W październiku 2018 roku kandydował na urząd prezydenta Lublina. Uzyskał 2,99% poparcia, co stanowiło trzeci rezultat spośród 6 kandydatów. Po wyborach samorządowych odszedł z klubu Kukiz’15 i został wiceprezesem Partii KORWiN.

Członek Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji. Przed wyborami depozyt wyborczy w Centrum im. Adama Smitha, w którym zobowiązał się m.in do głosowania przeciwko każdej podwyżce podatków i każdemu zwiększeniu regulacji gospodarki. Najbardziej wolnościowy poseł na Sejm VIII kadencji według rankingu Płomień Wolności w 2016 roku.

3. PAZIO Rafał Piotr - nauczyciel
4. ROSS Sebastian - przedsiębiorca

5. KRAJSKI Stanisław - wydawca
6. PISKORZ Monika Beata - sprzedawca

Z urodzenia krakowianka (w połowie góralka podbabiogórska), z Warszawą jestem związana od końca 2014 roku, tu mieszkam, tu pracuję, to tu rozpczęłam swoją działalność społeczno-polityczną głównie w ramach partii Ruch Narodowy – kontynuatorce polskiego dziedzictwa narodowo-katolickiego.

Jakie działania zamerzam podjąć w Parlamencie Europejskim?

1. Opowiadam się za pełną suwerennością Polski w ramach współpracy państw suwerennych w UE. Jestem za Europą ojczyzn, obecny kierunek integracji w ramach Unii Europejskiej jest sprzeczny z naszym prawem do samostanowienia.

2. Póki jesteśmy w Unii Europejskiej, sprzeciwiam się dalszemu rozszerzaniu Unii Europejskiej m.in o Ukrainę czy Turcję, co w przyszłości dopowadziłoby do jeszcze trudniejszego #POLexitu. Opowiadam się również za zatrzymaniem imigracji, przede wszystkim z krajów islamskich.

3. Obecnie w Unii Europejskiej mamy do czynienia z porzuceniem wartości europejskich i z rozprzestrzenianiem się skrajnego liberalizmu. Opowiadam się za przywróceniem prawdziwych wartości europejskich – cywilizacja europejska to fundamenty rzymskie, greckie i chrześcijańskie. Zamierzam również opowiadać się za pełną ochroną życia nienarodzonego.

4. Jestem przeciwna wprowadzeniu w Polsce waluty euro, będę też zabiegać o odstąpienie od pakietu klimatycznego.

Zwracam się do Państwa o poparcie mojej kandydatury, dziękuję za wszelkie wsparcie, Bóg zapłać!”

7. PAMIĘTA Marta - specjalista ds. marketingu


Urodzona w 1986 r. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Politologię w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Oddana Matka Trójki dzieci, którym aktywnie towarzyszy od przeszło 5 lat, kiedy to zostawiła karierę zawodową i w pełni zaangażowała się w macierzyństwo na tzw. pełen etat. Działaczka, społecznik, samorządowiec. Kandydując w wyborach samorządowych w 2018 r. z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Jedna Gmina została radną w Gminie Stare Babice. Po ukończonych studiach emigrowała na Islandię. Tam też urodziła pierwszego syna. Ze Skandynawią związana rodzinnie; zarówno jej poznanie jak i później nabyte doświadczenia, sprawiły m.in, że zainteresowała się naturą, porodami domowymi, oraz świadomym rodzicielstwem. Codziennie z entuzjazmem udziela realnego wsparcia i porad wielu rodzinom, nie tylko w kraju, ale również na świecie. W kontaktach z ludźmi czuje się jak ryba w wodzie. Sytuacje z pozoru trudne, są dla niej tzw. motorem do działania. Startuję z ramienia Konfederacji, by realnie mieć wpływ na to co się dzieje. By stawać w obronie pokrzywdzonych rodzin, i domagać się sprawiedliwości. Pragnę być realnym głosem rodziców w walce z systemem, który wyrządza krzywdę naszym dzieciom. Jestem za życiem, za tym co polskie, i za tym co głęboko zakorzenione w sercu. Co w sercu to na języku!

8. KRAJEWSKA Zuzanna Maria - rzecznik prasowy
9. KRZYSZTOFIK Joanna - anglista
10. JAKUBIAK Marek - menadżer

Poseł na Sejm RP, przedsiębiorca branży browarniczej, emerytowany żołnierz zawodowy. Ukończył szkołę chorążych na kierunku eksploatacja samolotu na wydziale lotnictwa. Był żołnierzem zawodowym ludowego Wojska Polskiego, a później Sił Zbrojnych RP. Na rok przed odejściem na emeryturę złożył wniosek o możliwość równoległego studiowania w szkole wyższej, na co przełożeni nie  wydali mu zgody. Odszedł z wojska w stopniu starszego chorążego w 1991.

W 2002 wykupił od koncernu Brau Union browar w Ciechanowie. Na bazie ciechanowskiego zakładu piwowarskiego zbudował w ciągu kilku lat przedsiębiorstwo branży browarniczej, a później holding BRJ. Zorganizował m.in. własną sieć dystrybucji, rozwijał produkcję piwa niepasteryzowanego (Ciechan Wyborne). W kolejnych latach poprzez swoje przedsiębiorstwo (spółkę Browar Ciechan, przekształconą w Browary Regionalne Jakubiak) nabywał i rozwijał produkcję w innych browarach regionalnych w tym browarze w Bojanowie i browarze Lwówek. Grupa ta w 2014 produkowała ponad 30 marek piwa. Według wielu poglądów, dzięki Markowi Jakubiakowi w Polsce zaczęła się moda na piwa regionalne. Został laureatem Medalu Złoty Chmiel oraz Nagrody im. Stanisława Wokulskiego.

Był sponsorem portalu internetowego Kresy.pl. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu płockim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Kukiz’15, z poparciem Ruchu Narodowego. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 11 131 głosów. Został wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Kukiz’15. W 2016 współtworzył stowarzyszenie Endecja, w którym objął funkcję przewodniczącego rady gospodarczej. 20 lipca 2018 został wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. W sierpniu 2018 został kandydatem Kukiz’15 na prezydenta Warszawy, zajmując 4. miejsce wśród 14 kandydatów. 2 listopada 2018 odszedł z klubu poselskiego Kukiz’15. Ogłosił jednocześnie powołanie partii pod nazwą Federacja dla Rzeczypospolitej.

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach