Okręg nr 2 – województwo kujawsko-pomorskie

1. DROZDOWSKI Krzysztof Andrzej - technik elektronik

2. POSŁUSZNY Leszek Józef - prawnik
3. HOFFMAN Juliusz - inżynier mechanik


Inżynier mechanik 53 lata.
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
W latach 2007 – 2011 pracował jako projektant branży mechanicznej na terenie rafinerii Możejki na Litwie.
Od roku 2012 do chwili obecnej pracuje w Biurze Projektowym we Włocławku na stanowisku Starszego Projektanta.
W sierpniu 2018r wstąpił do Ruchu Narodowego.
W ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o mandat radnego sejmiku wojewódzkiego.
W listopadzie 2018r objął funkcję pełnomocnika struktur Ruchu Narodowego w województwie kujawsko-pomorskim.

4. MENTZEN Tomasz Jacek - programista aplikacji

5. ADAMSKA Anna Ewa - ekonomista

6. GEISLER-GRYGROWICZ Joanna - technik ekonomista
7. JAWORNIK Emilia - ekonomista
8. MALENDOWICZ Anna Agnieszka - asystent parlamentarny
9. CZAJKOWSKI Michał Maciej - prawnik

10. SYPNIEWSKI Marcin - prawnik

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach