Okręg nr 13 – województwo lubuskie i zachodniopomorskie

1. TUDUJ Krzysztof - prawnik
W politykę czynnie zaangażowany od 2010 r. Startował w wyborach samorządowych w 2010 r. – komitet Polski Wrocław oraz w 2014 i 2018 r. z ramienia Ruchu Narodowego. W latach 2016 – 2018 pełnomocnik, a następnie prezes dolnośląskiego Ruchu Narodowego. Od 2017 r. odpowiedzialny w RN za rozwój i szkolenia krajowych i zagranicznych struktur. Obecnie drugi wiceprezes tej formacji.
Działacz społeczny i katolicki. Od ponad 20 lat aktywny członek katolickiego stowarzyszenia zajmującego się ewangelizacją. Od 8 lat członek katolickiego stowarzyszenia zajmującego się formacją społeczną katolików świeckich.
Wieloletni współorganizator Wrocławskiego Marszu Rodzin. Promotor Marszu Niepodległości. Autor artykułów o tematyce patriotycznej.
Zawodowo aktywny od ukończenia LO, m.in. jako: ankieter, handlowiec, specjalista ds. windykacji, prawnik.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia zarządzania kryzysowego na Wrocławskiej Szkole Oficerskiej.
38 lat, żonaty. Urodzony w Warszawie wrocławianin, mieszkający w podwrocławskich Prężycach. Amatorski piłkarz, żeglarz jachtowy, sternik motorowodny, mors, miłośnik zwierząt.
2. CHMIELEWSKI Krzysztof Robert - przedsiębiorca

3. SZAŁATA Joanna Irena - specjalista ds. rodziny

4. ŚLUSARCZYK Estera - dietetyk

5. SZENDEROWICZ Klaudia - asystent prawny

6. WAWRUSZCZAK Iwona Elżbieta - inżynier ochrony środowiska

  • absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie , kierunek ochrona środowiska
  • kosmetyczka dyplomowana oraz nauczyciel w zawodzie kosmetyka
  • opiekun medyczny
  • mężatka, matka trojga dorosłych dzieci
  • prowadzi działalność gospodarczą, branża – kosmetyka
  • Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego Ruchu Narodowego
  • działa w Stowarzyszeniu Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie
  • w ubiegłorocznych wyborach samorządowych liderka listy Ruchu Narodowego w okręgu zachodniopomorskim.

W Parlamencie Europejskim chciałabym skupić się na:
1.ochronie instytucji rodziny i jej wartości, ponieważ to ona stanowi siłę narodu i państwa; promowaniu tradycyjnych zasad wychowania; ochronie autonomii rodzin;
2. zastosowaniu wszystkich istniejących mechanizmów ograniczenia i ścisłej kontroli w celu powstrzymania masowej imigracji, dumpingu zarobkowego, który odbywa się kosztem interesu narodowego Polaków;
3.ułatwieniu repatriacji i powrotu naszych rodaków z Kresów oraz wprowadzeniu ułatwień fiskalno administracyjnych sprzyjających powrotom Polaków z emigracji zarobkowej,
3.wykorzystaniu wszelkich możliwych rozwiązań promujących rozwój polskiego potencjału gospodarczego, rozwój wszystkich gałęzi polskiej gospodarki narodowej

7. GŁADKOW Jan - nauczyciel

8. PISZCZEK Arkadiusz Andrzej - leśnik

Arkadiusz Piszczek, 48 lat, żonaty, jedno dziecko, leśnik.
Zainteresowania: historia, polityka, sport, strzelectwo, sporty walki.
Uprawnienia: sternika motorowodnego, ratownika wodnego, prowadzącego strzelanie.

9. MAZUR Paweł Przemysław - biotechnolog
10. STATECZNY Adrian Jan - przedsiębiorca

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach