Okręg nr 11 – województwo śląskie

1. WILK Jacek - adwokat

Poseł na Sejm RP VIII kadencji, prawnik, ekonomista. Z zawodu adwokat i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Szkołę Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Veldhoven (Holandia). W ramach stypendium Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie rozpoczął na tejże uczelni podyplomowe studia prawnicze z zakresu prawa międzynarodowego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W maju 2011 roku wstąpił do Kongresu Nowej Prawicy, kandydując już tego samego roku do Sejmu z okręgu świętokrzyskiego. Rok później został wybrany na członka Rady Głównej KNP. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował z drugiego miejsca w Warszawie, uzyskując 17 443 głosów. W 2015 został ogłoszony kandydatem KNP na prezydenta Rzeczpospolitej, kończąc z wynikiem 68 186 głosów. W październiku 2015 wystartował z listy Kukiz’15 do Sejmu. Z klubu K’15 odszedł po trzech latach, wstępując w szeregi Partii KORWiN.

Jako poseł pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jest także członkiem podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego oraz kilku zespołów parlamentarnych: Narodowo-Demokratycznego, ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności, ds. kopalni Krupiński, ds. technologii Blockchain i kryptowalut, ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

2. JANOSKA Jerzy Jan - przedsiębiorca

3. SKALIK Włodzimierz Bogdan - przedsiębiorca

4. MODZELEWSKA Bożena Krystyna - ekonomista

5. KORDEK Emilia Aneta - architekt

Absolwentka Wydziału Architektury – kierunek Architektura i Urbanistyka na Politechnice Białostockiej (uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta).
Pracowała w biurze projektowym oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jastrzębiu-Zdroju. Aktualnie pracuje na stanowisku specjalisty ds realizacji inwestycji w spółce z branży energetycznej w Jastrzębiu-Zdroju.
Zaangażowana w projekt Pełnia Zdrowia – Festiwal Kultury Zdrowia.

6. JARCZYK Agnieszka Teresa - dziennikarz

7. BIAŁEK Agnieszka - trener biznesu

8. PAWLIKOWSKI Jacek Adam - przedsiębiorca

9. GRUSZKA Jakub Krystian - przedsiębiorca

10. SOŚNIERZ Dobromir Andrzej - przedsiębiorca

Absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako informatyk, między innymi w firmie archeologicznej, prowadził własną firmę zajmującą się kolportażem prasy, pod nazwą „Ą Dobromir Sośnierz”.

Związany z Unią Polityki Realnej od 1990 roku. Był kandydatem do sejmiku śląskiego, sejmu, senatu oraz ubiegał się o stanowisko prezydenta Katowic w wyborach samorządowych w 2006, uzyskując 1463 głosy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 kandydował z czwartego miejsca na liście Kongresu Nowej Prawicy w okręgu śląskim. Uzyskał 1165 głosów, co stanowiło w ramach listy drugi wynik, za liderem KNP Januszem Korwin-Mikke. W marcu 2018, w związku z oficjalną rezygnacją z mandatu przez Janusza Korwin-Mikkego, objął mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Do tego momentu jest posłem niezrzeszonym.

Dobromir Sośnierz w ramach wykonywania mandatu europosła dał się poznać jako świetny mówca, który w swoich wystąpieniach na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego zabiega o wolność słowa w instytucjach unijnych i walczy z wszelkimi przejawami cenzurowania wypowiedzi parlamentarzystów. Na jego zlecenie Instytut Ordo Iuris stworzył raport zatytułowany „Praworządność proceduralna w Parlamencie Europejskim”, zaprezentowany 7 lutego 2019 roku w Sejmie RP.

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach