Okręg nr 10 – województwo małopolskie i świętokrzyskie

1. BERKOWICZ Konrad Szczepan - informatyk


Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z wykształcenia informatyk. Ukończył również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w jednych z największych w Europie korporacjach zajmujących się dziedziną IT.

Działalność publiczną rozpoczął w 2005 od wstąpienia w szeregi Unii Polityki Realnej.
W Kongresie Nowej Prawicy został mianowany wiceprezesem. Startując do Parlamentu Europejskiego w 2014 zdobył ponad 23 000 głosów z drugiego miejsca na liście.
W wyborach na prezydenta Krakowa tego samego roku – 4,5% poparcia. Jako kandydat na Radnego Miasta Krakowa, zdobył więcej głosów, niż ponad połowa obecnych radnych.

W Partii KORWiN również objął stanowisko wiceprezesa. W 2015 roku pełnił funkcję rzecznika Janusza Korwin-Mikkego w jego kampanii prezydenckiej oraz przewodniczył zespołowi kreatywnemu i zespołowi do spraw mediów społecznościowych. W tym samym roku startując z pierwszego miejsca na liście w wyborach do Sejmu uzyskał w okręgu krakowskim ponad 22 000 głosów.

2. LEWICKI Dawid Marian - politolog

3. WAWER Michał Jan - radca prawny


Radca prawny i przedsiębiorca. Od 2012 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi prawnej polskich przedsiębiorców.
W 2015 roku wstąpił do Ruchu Narodowego i objął funkcję członka Zarządu Głównego oraz Skarbnika partii, które pełni do dziś.
Jest redaktorem naczelnym dwóch najważniejszych dokumentów programowych Ruchu Narodowego – Programu Ruchu Narodowego z 2016 roku i Programu Samorządowego RN z 2018 roku. W toku obecnej kampanii współtworzył wraz z Anną Bryłką program RN „PolExit – Bezpieczne Wyjście Awaryjne”.
W czasie wolnym od działalności zawodowej i partyjnej poświęca się działalności pro-life jako wolontariusz działu prawnego Fundacji Pro – Prawo do Życia.

4. SKUPIEŃ Andrzej - audytor systemów informatycznych

5. ŁACH Barbara Janina - przedsiębiorca

Urodzona w roku 1954 r. Posiada wykształcenie średnie medyczne.

Zawodowo pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, Przychodni Przyzakładowej NZC w Niedomice, a następnie w Ośrodku Zdrowia w Radłowie jako pielęgniarka koordynująca.

Wychowała czwórkę dzieci. Obecnie na emeryturze.

Od 11 lat prowadzi Hotel Zabawa w Zabawie , w którym oprócz gości indywidualnych, przyjmuje zorganizowane grupy pielgrzymów przybywających do Sanktuarium bł. Karoliny Kózki .

Aktywnie związana z działalnością w ruchach katolickich. Jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Rady Parafialnej w Parafii Zabawa. Tam też profesjonalnie zajmuje się florystyką oraz dekoracją kościołów.

Poświęca się także propagowaniu kultu błogosławionej Karoliny Kózki na kresach wschodnich, a zwłaszcza w diecezji kamieniecko-podolskiej. Najważniejszym aspektem tej inicjatywy było przeniesienie kultu bł. Karoliny Kózki z Zabawy na Podole – historyczne ziemie Rzeczypospolitej. Na prośbę bp Leona Dubrawskiego, ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej, przekazane zostały relikwie, a także ufundowane i uroczyście wprowadzone przez Państwa Barbarę i Władysława Łach obrazy bł. Karoliny do katedry p.w. Św. Piotra i Pawła, Okopów Św. Trójcy oraz nowo powstającego sanktuarium.

Praca Pani Barbary Łach polega na pomocy przy tworzeniu Ruchu Czystych Serc wśród Polonii na terenach kresowych.

Pani Barbara Łach z poświęceniem włącza się również w organizowanie pomocy dla ośrodków misyjnych w Zimbabwe i Kongo.

W 2015 roku startowała z drugiego miejsca w wyborach do Sejmu z list KWW Grzegorza Brauna “Szczęść Boże”.

6. CIESIELCZYK Marek - politolog
7. MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara - technik ekonomista

8. LECHOWICZ Maria Barbara - przedsiębiorca
9. MICHAŁOWSKI Ernest Cezary - specjalista prawa Unii Europejskiej

10. KULIŃSKA Lucyna Michalina - nauczyciel akademicki

Urodziła się 3 maja 1955 w Krakowie. Polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza. Prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego w latach 2011–2013.

Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978). Rozprawę doktorską nt. Obóz Narodowy w Polsce w latach 1944–1947 (Stronnictwo Narodowe i Organizacja Polska), obroniła na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w roku 1997, jej promotorem był dr hab. Tomasz Jan Biedroń. Rozprawa habilitacyjna nt. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943–1947 została odrzucona przez tę samą jednostkę naukową w 2003 r. Następna rozprawa habilitacyjna nt. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939 została odrzucona przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2013.

Jest adiunktem na Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako pracownik dydaktyczny prowadzi wykłady m.in. ze stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej, terroryzmu współczesnego oraz problemów globalizacji, a także seminaria z dziejów górnictwa i hutnictwa na Zaolziu oraz konsekwencji rozwoju technicznego w wojskowości. Jej zainteresowania badawcze to stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku, terror stalinowski w Polsce i globalizacja.

Była jedną z organizatorek wystawy w krakowskim Pałacu Sztuki pt. Kresy wschodnie we krwi polskiej tonące zorganizowanej pod patronatem Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia.

Jest autorką wielu książek historycznych, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych, a także wielu publikacji i wystąpień, głównie w prasie związanej z polskim ruchem patriotycznym, kresowym i narodowym. 10 maja 2004 odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach