Okręg nr 1 – województwo pomorskie

1. MENTZEN Sławomir Jerzy - doradca podatkowy

Absolwent ekonomii i fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy. Właściciel biur podatkowych i kancelarii podatkowej. Członek Izby Przemysłowo Handlowej w Toruniu. Wiceprezes Partii KORWiN.

Działalność polityczną rozkręcił w 2016 roku, zakładając profil na Facebooku, który szybko zaczął zdobywać dziesiątki tysięcy odbiorców. W ramach projektu Dobry Rząd napisał 20 wolnościowych projektów ustaw i koordynował powstanie kolejnych 19. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Partii KORWiN. W październiku 2018 startował w wyborach na prezydenta Torunia, otrzymując 3,84% głosów. W trakcie kampanii został przez wielu dziennikarzy okrzyknięty „czarnym koniem tych wyborów”. W tym samym roku wydał książkę „Sanacja Plus”, czyli zbiór kilkudziesięciu felietonów powstałych w latach 2016-2018. Teksty traktują o polityce, gospodarce i ekonomii. Najczęściej dotyczą kolejnych posunięć Prawa i Sprawiedliwości, które nieodmiennie wydają się być inspirowane przedwojenną Sanacją. Ma żonę i troje dzieci.

2. URBANIAK Michał Piotr - przedsiębiorca

Od urodzenia jestem związany z Pomorzem, tu się urodziłem i wychowałem. Czym się zajmuję? Kim jestem?

 • Ukończyłem studia na kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni,
 • Prowadzę działalność gospodarczą w sektorze usług IT.
 • Od 2009 r. jestem członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, a od 2014 r. członkiem Ruchu Narodowego.
 • Pełnię funkcję Prezesa Okręgu Pomorskiego Ruchu Narodowego.
 • Działam charytatywnie. Organizowałem zbiórki m.in. w ramach akcji „Rodacy – Rodakom”, na rzecz Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie, a także na rzecz katolickich, wielodzietnych rodzin z Województwa Pomorskiego.
 • Koordynowałem cykliczną kampanię społeczną „Kupuj Polskie”, na rzecz rozwoju patriotyzmu konsumenckiego, a także współorganizowałem kampanię społeczną „Kocham Polskę”, promującą miłość do ojczyzny jako naturalną i pozytywną postawę.
 • Pobudzam pamięć historyczną wśród mieszkańców Pomorza. Zainicjowałem lub wspomagałem organizację wszystkich siedmiu edycji Gdyńskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prowadziłem Gdyński Klub Dyskusyjny im. Antoniego Abrahama, którego gośćmi byli m.in. Krzysztof Bosak, Krzysztof Karoń czy przedstawiciele IPN.

Jakimi tematami zajmę się w Parlamencie Europejskim?

 1. Bezpieczeństwo strategiczne państwa polskiego.
  Gdy obejmę mandat europosła, będę dokładał wszelkich starań aby polska armia była niezależna od Brukseli zarówno w sferze decyzyjności jak i samowystarczalności. Chcę uchronić Polskę przed utratą jej suwerenności, dlatego będę pracował w ramach komisji SEDE(bezpieczeństwo i obrona), hamując tym samym próby budowania europejskiej armii – nadrzędnej w założeniu nad Siłami Zbrojnymi RP.
 2. Współpraca międzynarodowa to nie tylko Unia Europejska, a Polski Złoty to podstawa bezpiecznej wymiany handlowej.
  Jako Europoseł, będę dbał o umacnianie pozycji Polski w UE i dokładał wszelkich starań by Polski Złoty nie został zastąpiony przez EURO. Chcemy europejskich pensji, a nie europejskich cen i wydatków.

Proszę o Państwa poparcie w wyborach, które odbędą się 26 maja 2019 roku. Dzięki Państwa głosom będę miał możliwość wyrażenia naszego, wspólnego zdania oraz ochrony interesów Polski w strukturach Unii Europejskiej.

PS. Przygotujemy Polskę na #POLEXIT

3. PRUŚ Sylwester Zbigniew - fizyk

Ur. 25 września 1959 r. w Koszalinie, syn Jana i Niny Pruś z domu Nieścieruk.
Od roku 1987 mąż Barbary z domu Radziwiłł, ojciec Joanny (ur. 1988) i Katarzyny (ur.1995).
W 1979 roku ukończył Technikum Elektroniczne w specjalności teletransmisja w Koszalinie. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie fizyki ciała stałego na Politechnice Gdańskiej ukończył w 1987 roku uzyskując tytuł mgr inżyniera podstawowych problemów techniki.
Ukończył Studium Podyplomowe Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich na Politechnice Gdańskiej – 1989/1990 r. Odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych w 1998 roku. W roku 2001 ukończył dwusemestralne studia podyplomowe na wydziale zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracę zawodową rozpoczął jako asystent w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w 1987 r. W latach 1988 -1993 był asystentem i starszym asystentem na Politechnice Gdańskiej, ponadto przedstawicielem firmy kurierskiej RSE w Gdańsku, następnie współpracował jako konsultant informatyczny z kilkoma gdańskimi firmami prywatnymi, po roku 1998 był doradcą niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, doradcą prezesa NZOZ Przychodnia Morena, asystentem prezesa w spółce prawa handlowego Marine Metal. W 1999 roku zorganizował od podstaw laboratorium badań nieniszczących w prywatnej firmie Metal Investment, którego był kierownikiem do 2003 r. W roku 2004 został powołany na zastępcę prezesa, a rok później na prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej Barbakan 2 w Gdańsku, w której wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej.

Pełnił ważne funkcje w Unii Polityki Realnej: w latach 1991-1998 był prezesem Oddziału Gdańskiego, od 1993 do 1997 r. był członkiem Rady Głównej UPR, a w latach 1997-1999 był wiceprezesem stronnictwa. W tych latach był inicjatorem i członkiem założycielem Klubu Konserwatywno–Liberalnego na Politechnice Gdańskiej, Stowarzyszenia Myśli Liberalno–Konserwatywnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Stowarzyszenia Obrony Podatników STOP.

W latach 1994-1997 pełnił mandat radnego Gdańska – Klub UPR – oraz delegata Gdańska do Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego. Był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska oraz członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; w roku 1997 został wybrany przez Radę Miasta na wiceprezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej i zgodnie z przedwyborczą zapowiedzią zrezygnował z funkcji radnego.

W 2000 r. objął funkcję przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa im. Stefana Kisielewskiego; w latach 2000 – 2002 był delegatem wojewody pomorskiego w radzie społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
W roku 2001 związał się z Platformą Obywatelską RP. Pięć lat później ponownie uzyskał mandat radnego i przez kadencję samorządu z woli radnych sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska; w roku 2010 został wybrany do Sejmiku Województwa Pomorskiego, gdzie uczestniczył w pracach komisji zdrowia i komisji samorządowej, jako jej wiceprzewodniczący.

W roku 2013 opuścił PO, poparł Nową Prawicę Janusza Korwin-Mikkego w wyborach do parlamentu europejskiego. Pięć lat później kandydował w wyborach do Sejmiku z KWW Wolność w Samorządzie, od dwóch miesięcy pełni funkcję prezesa regionu pomorskiego
partii KORWiN.

4. BREWIAK Grażyna - inżynier środowiska

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, inżynier środowiska.
Wielokrotna reprezentantka Polski w brydżu sportowym, medalistka mistrzostw świata, Europy i Ameryki Południowej.
Pod wpływem Unii Europejskiej narzucane są nam nieakceptowalne normy obyczajowe, ograniczana jest wolność słowa a to uniemożliwia debatę publiczną, na sprawy ważne dla Polski. Przyjęty pakiet klimatyczny spowoduje drastyczny wzrost cen prądu. Nie możemy się na to zgadzać.

5. STUPKIEWICZ Magdalena - przedsiębiorca
6. LIPINSKA-BEHRENDT Martyna Elżbieta - handlowiec
7. ŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela - opiekunka w żłobku
8. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr - naukowiec
9. DRANIEWICZ Karol Łukasz - przedsiębiorca
10. DZIAMBOR Artur Erwin - nauczyciel języka angielskiego
Poznaj Kandydatów w pozostałych okręgach