Konfederacja
Spoty wyborcze
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
POZNAJ LIDERÓW

O KONFEDERACJI

KONFEDERACJA zawiązała się na początku 2019 roku. Ideą przyświecającą powstaniu takiej formuły był wspólny fundament troski o dobro Rzeczpospolitej Polskiej.
Konfederacje tworzą środowiska wolnościowe, narodowe, konserwatywne i proobywatelskie, jednak jej członkowie podkreślają, że w szeregach znajdzie się miejsce dla wszystkich, którzy w swojej działalności na pierwszym miejscu stawiają takie wartości jak wolność, naród, tradycja.
Roboczą nazwą Konfederacji była Koalicja Propolska, co miało podkreślić znaczenie zasad, którymi kierować się mają jej członkowie.

Interes Polski oraz Polaków zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Bez względu na sytuacje międzynarodową i geopolityczną to właśnie dobro polskich obywateli, ich poczucie wolności i bezpieczeństwa, stanowić ma podstawę działalności
Konfederacji.

WESPRZYJ NAS FINANSOWO
Możesz wesprzeć nasze działania wpłacając darowiznę na rzecz KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy.
Jak wykonać przelew?
  • Wpisz nazwę odbiorcy wpłaty:
    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 00-549 WARSZAWA UL. PIĘKNA 24/26A
  • Wskaż numer rachunku odbiorcy:
    19 1020 1026 0000 1702 0384 2028
  • Wpisz tytuł przelewu:
    Darowizna na KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, PESEL darczyńcy, zamieszkały na terenie RP.
  • Środki finansowe mogą być wpłacane jedynie PRZELEWEM, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą wyłącznie przez polskich obywateli zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
MATERIAŁY DO POBRANIA
Dla mediów

Logo Konfederacji

Materiały wyborcze

Ulotka A5